Guziki

Status prawny

Decyzja Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie trwałego zarządu wykonawczego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli.

Szkoła jest samorządową jednostką organizacyjną Powiatu Zduńskowolskiego:

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 25, poz. 2572. z późn zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
  2. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn.zm.)
  3. Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierz Wielkiego w Zduńskiej Woli.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-06-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 86